Voor iedereen - Alle taalniveaus in detail

Schat uw eigen taalniveau in voor de vier competenties spreken - schrijven - horen - lezen 4 CEFR

 

 

 

Niveau A0 – Beginner zonder voorkennis

Heeft nog geen kennis van de Nederlandse taal.

Niveau A1 - Basisgebruiker

Begrijpt vertrouwde uitdrukkingen en eenvoudige zinnen als er heel langzaam en duidelijk gesproken wordt. Kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen in standaardteksten als mededelingen, posters, catalogi. Kan zich uitdrukken met losse woorden en in korte, eenvoudige zinnen over concrete zaken uit de eigen leef- of werkomgeving. Kan deelnemen aan eenvoudige gesprekken in situaties die veel voorkomen in het dagelijkse leven en op beroepsvlak.

Niveau A2 - Basisgebruiker

Begrijpt korte en eenvoudige boodschappen en aankondigingen als er langzaam en duidelijk gesproken wordt. Kan korte en eenvoudige teksten lezen over concrete onderwerpen uit de eigen werk- of leefomgeving. Kan met eenvoudige bewoordingen een beschrijving geven van mensen, leef- en werkomstandigheden. Kan korte gesprekken voeren in standaardsituaties. Kan vragen stellen en erop antwoorden,  ideeën en informatie uitwisselen over vertrouwde onderwerpen in voorspelbare, alledaagse situaties routines enzovoort.

Niveau B1 - Onafhankelijk gebruiker

Begrijpt feitelijke informatie over veel voorkomende onderwerpen uit dagelijks leven en werk. Kan feitelijke teksten over onderwerpen uit de eigen werk- of leefomgeving lezen met een redelijke mate van begrip. Kan een eenvoudige uiteenzetting geven over vertrouwde onderwerpen uit de eigen leef- en werkomgeving. Kan nogal gemakkelijk deelnemen aan gesprekken over onderwerpen uit het dagelijkse leven, gericht op het onderhouden van sociaal contact en het regelen van zaken.

Niveau B2 - Onafhankelijk gebruiker

Begrijpt meer complexe informatie over onderwerpen uit het dagelijkse leven zodanig dat hij in voldoende mate de draad van het betoog kan volgen.

Begrijpt een breed scala aan teksten op het eigen vak- of interessegebied. Begrijpt teksten over gespecialiseerde onderwerpen als hij voldoende kennis heeft van het desbetreffende onderwerp. Kan een duidelijk, gedetailleerd betoog houden over een breed scala van onderwerpen uit het eigen interesse- of werkgebied.

Kan doeltreffende wijze aan halfformele en informele gesprekken deelnemen over onderwerpen van praktische, sociale en beroepsmatige aard. Kan in een discussie een mening geven en die met argumenten onderbouwen.

Niveau C1 - Vaardiggebruiker

Kan uitgebreide argumentering over abstracte en complexe onderwerpen volgen, ook buiten het eigen interesse- of vakgebied. Begrijpt veel idioom en spreektaaluitdrukkingen. Kan tot in detail lange, complexe teksten begrijpen, waaronder gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies. Kan gedetailleerde en preciese beschrijvingen geven en presentaties houden over complexe onderwerpen. Kan zich vloeiend en spontaan uitdrukken. Kan de taal flexibel en effectief gebruiken om sociale en professionele doeleinden.

Niveau C2 - Vaardiggebruiker

Kan moeiteloos vrijwel alle vormen van de geschreven taal lezen, inclusief abstracte, structurele op taalkundig vlak complexe teksten (handleidingen, gespecialiseerde artikelen en literaire werken).

 

 

back...